Geslagsregister

Die geslagsregister word goedgunstiglik vir privaat doeleindes beskikbaar gestel. Die inligting bly die eiendom van die 3 skrywers, nl. Hercules, D.G. en J.D. Malan, en mag in geen vorm of formaat sonder die toestemming van die skrywers gepubliseer word nie. Toestemming word aan navorsers van ander families verleen om die inligting wat betrekking het op die familie wat hulle navors in hulle publikasies te gebruik mits die nodige erkenning gegee word.

Die aanlynregister word van tyd tot tyd opdateer vanaf die hoof rekenaarregister. Die register is tans soos op 25 Julie 2018 en bevat die name van meer as 11000 gebore Malans en 7000 aangetroudes. Die register is baie volledig tot ongeveer 1970 (sien grafiek) maar val dan daarna merkbaar af. Dis duidelik dat ons baie van die mense wat na 1970 gebore is se inligting nie het nie.

Gaan asb. u inligting in die register na. Kontak asb. die webmeester indien u foute opmerk of indien daar inligting ontbreek.

Vir gebore Malans verlang ons die volgende inligting: volle name, geboortedatum en plek, sterfdatum en plek indien oorlede, beroep indien bekend. Vir aangetroudes verlang ons die volgende inligting: troudatum en plek, volle name en van/nooiensvan, geboortedatum en plek, sterfdatum en plek indien oorlede, vader se volle name en van, moeder se volle name en nooiensvan.

Soek in die register

Hoe om die register te gebruik