Derde uitgawe van "Die Malans van Suid-Afrika"

Daar word beplan om die derde uitgawe van die boek Die Malans van Suid-Afrika. Geskiedenis en Geslagsregister in 2018 uit te gee. Die presiese datum en prys is nog nie bekend nie. Die boek sal uit 4 volumes bestaan. Sedert die tweede uitgawe van die boek in 1998 is baie aanvullende navorsing gedoen. Nuwe inligting oor die Malans se geskiedenis in Frankryk is ook bekom.

Die sluitingsdatum vir bykomende inligting vir die geslagsregister is einde Januarie 2018. Maak seker dat u inligting in die boek opgeneem sal word deur die aanlyn geslagsregister te raadpleeg. Die aanlyn register bevat die jongste navorsing. Kliek hier om die register te besigtig.

Die 3de uitgawe is die resultaat van meer as 30 jaar se navorsing deur 3 Malan navorsers nl. Hercules Malan, Daniël Gerhardus Malan en Jacob Daniël Malan.

Die boek sal uit 4 volumes bestaan.

Volume 1 handel oor die geskiedenis van die Malans en bestaan uit die volgende hoofstukke:

 • Die Malans in Piedmont
  • Die hoofstuk handel oor die algemene geskiedenis van Malans in Europa soos hulle in die vroegste dokumente voorkom en later meer spesifiek die Malans in Piedmont.
 • Die Luberon tak van die Malans
  • Die hoofstuk handel spesifiek oor die geskiedenis van die Malans in die Luberonvallei in Frankryk en waar die Malan stamvader gebore is en uiteindelik vandaan gevlug het in 1687.
 • Die Suid-Afrikaanse Malans: Jacques en sy kinders.
  • Die hoofstuk handel oor die geskiedenis van die stamvader en die eerste paar geslagte van sy nageslag.

Volume 2 sal die indekse bevat met die volgende indekse:

 • Alfabetiese register. Alfabetiese indeks van Malan persone met volle name, jaar van geboorte, volgnommer en genealogiese nommer.
 • Register van aangetroudes. Alfabetiese indeks van aangetroudes met van, volle name, jaar van geboorte, volgnommer en voorletters van Malan eggenoot.
 • Ander indekse

Volume 3 en 4 bevat die geslagsregister van die Suid-Afrikaanse Malans. Dit bevat basies die geslagsregister soos dit op die webwerf voorkom. Klik hier om die aanlyn geslagsregister te besigtig. Om die opsoek van persone te vergemaklik sal 'n volgnommer gebruik word. Daar is bevind dat mense nie die genealogiese nommer verstaan nie en dit moeilik vind om persone op te spoor.

Klik hier vir 'n voorbeeld van die register en indekse.