Derde uitgawe van die Malans van Suid-Afrika aanbod

Geagte Malan familielid,

 

Hierby aangeheg die vraelys indien u dit nog nie voltooi het nie. Let op dat inligting wat ná 31 Januarie 2018 ontvang word nie in die register opgeneem sal kan word nie.

Ook aangeheg bestelvorms vir Die Malans van Suid-Afrika.  Let op dat die voorpublikasie aanbod slegs geld vir bestellings vir die hele stel van vier boeke en waarvan die betaling nie later as 14 Februarie 2018 ontvang is nie.

U sal sien dat daar ‘n afsonderlike bestelvorm is vir persone wat die boeke later wil aankoop. U kan ook Volume I apart aankoop as u net die geskiedenis van die Malans wil hê en nie in die geslagsregister belang stel nie of andersom, as u die register wil hê maar nie die geskiedenis nie, kan u Volume I, II en II bestel.

Ek het ‘n ooreenkoms met die Hugenotevereniging om die kopiereg van die standaarduitgawe (swart-en-wit foto’s in Volume I)  aan hulle oor te dra na afloop van die eerste druk. U kan hierdie uitgawe dus net tot 14 Februarie met die voorpublikasie aanbod by my bestel.

 

Malangroete.

Hercules Malan.

 

Klik hier vir die vraelys

Klik hier vir die voorpublikasie aanbod

Klik hier om e-pos aan Hercules Malan te stuur