Navorsing

Sedert die verskyning van die boek DIE MALANS VAN SUID-AFRIKA, Geskiedenis en Geslagsregister in 1998 word verdere navorsing gedoen ter aanvulling van die geslagsregister en die geskiedenis van die Malans. Die rekenaar register het intussen aangegroei tot meer as 10000 name.

U is welkom om enige bykomende inligting aan ons te stuur. Inligting kan aan enige van die volgende persone gestuur word: