Navorsing nuus

Die siviele huwelike van Transvaal van 1870 tot 1930 word tans deurgewerk. Heelwat huwelike is reeds gevind wat nie in die nuwe 2018 uitgawe van "Die Malans van Suid-Afrika" voorkom nie. Dit is egter in die aanlyn register beskikbaar.