Malan-Geslagsregister

a1b3c3d3e2f2g12h2

a1b3c3d3e2f2g12h2i1 (R37) Hercules Morkel "Hercules"
* Kaapstad 13.8.1952 ≈ NGK Stellenbosch 19.10.1952; kankerspesialis. Skrywer van "Die Malans van Suid-Afrika" x Nigel 27.11.1976 Roeline Suurd * Oudehorne, Nederland 18.1.1953 d.v. Hans Suurd en Maria Herrewijnen

a1b3c3d3e2f2g12h2i1j1 (R38) Paul Johannes
* Tzaneen 17.1.1979 ≈ NGK Laeveld, Duivelskloof 11.3.1979; statistikus x Bloemfontein 6.9.2008 Lizelle Smit * Sasolburg 29.10.1980 d.v. Charles Richard Smit en Esterna Janse van Rensburg

a1b3c3d3e2f2g12h2i1j2 (R39) Elmarie
* Tzaneen 10.9.1980 ≈ NGK Pietersburg-Noord 8.12.1980; arbeidsterapeut x Pretoria 1.5.2008 Marius Lombard * Pretoria 10.7.1978 s.v. Cornelis Johannes Lombard en Anna Jacoba Nortje

a1b3c3d3e2f2g12h2i1j3 (R40) Hannelie
* Ventersdorp 24.9.1984 ≈ NGK Ventersdorp-Oos 9.12.1984; spraakterapeut en oudioloog x Vrede 6.2.2010 Willem Hendrik Kroon * Pretoria 19.12.1983 s.v. Jacob Kroon en Carin Fransie Voigt

a1b3c3d3e2f2g12h2i1j4 (R41) Hermanus Daniel "Herman"
* Ventersdorp 12.7.1986 ≈ NGK Ventersdorp-Oos 7.9.1986; elektroniese ingenieur