Malan-Geslagsregister

a1b6c3d9e5f2g4h1i5

a1b6c3d9e5f2g4h1i5j1 (R783) Daniël Gerhardus "Danie"
* Paarl 25.3.1964 ≈ NGK Noorder-Paarl 7.6.1964; elektroniese ingenieur. Hoofingenieur stelselintegrasie, Universiteit Stellenbosch. Medeskrywer van "Die Malans van Suid-Afrika". Ongetroud