Malan-Geslagsregister

a1b6c9d9e1f13g1

a1b6c9d9e1f13g1h5 (R5060) Lucas Cornelis "Lucas"
* Nylstroom 19.7.1946 † Kaapstad 15.4.2010; digter en letterkundige. Hy word beskou as een van die belangrikste digters van die jare tagtig. Ongetroud