Byeenkoms te Pretoria 5 en 6 Augustus 2011

Die besoek aan die die plaas Doornpoort buite Koster was vir die groepie Malans ’n besondere ondervinding. Ons is gul ontvang deur Bun en Jenny Malan wat  ons op ’n gesigtingstoer van die plaas geneem het en ons met lekker etes bederf het. ’n Paar manne het selfs oorgebly en lekker met ander Malans van die omgewing gekuier. Bun is besig om die plaas wat onder verdeel was, weer te konsolideer en ou geboue te testoureer selfs die ou leiklipkwarie word gerehabiliteer. Die besoek aan die Malan-begraafplaas waar Malan-nasate begrawe lê, was ’n besondere ondervinding. Van die oudste grafte is totaal van leiklip gemaak. Ons kon ook ’n wyle vertoef by die graf en gedenksteen van die boereheld J M (Koos) Malan. Hy is 110 jaar gelede op ouderdom van 70 jaar ná ’n skermutseling met die Britse troepe op die plaas Doornpoort op 11 Junie 1901 deur die Kakies vermoor. Hy was ’n gesiene boer in die Rustenburgdistrik en het van 1881 tot 11 Oktober 1899 die distrik as volksraadslid in die Eerste Volksraad van die Zuid-Afrikaansche Replubliek (Transvaal) verteenwoordig. Ons het ook die kliprandjies en die klipstapel waar hy gesneuwel het, besoek asook die ou klei opstal, tabakstoor en skooltjie.

Saterdag se Malan-Saamtrek te Lynnwoodrif NG Gemeente is deur Dr Chris Malan  leraar van die gemeente met skriflesing en gebed ge-open. Weens ongesteldheid kon J C Malan nie sy boodskap “Die Malan-Familiebond 21 jaar oud” voordra nie. Dit is deur Dennis Malan gelees. Hercules Malan het gepraat oor “Jacques Malan die skrywer van Die Malan-Gedenkboek en sy bydrae tot die kultuur-historiese erfenis  van die Malans van SA.” Daar is geluister en gekyk na die video gemaak oor die 50-jarige byeenkoms te Franschhoek. Nadat die Malan Album  bekendgestel is, het Dennis Malan die verrigtinge afgesluit met. “ Die Morgenster Storie, 1711 tot 2011”.