Byeenkoms te Stellenbosch op 12 Oktober 2013

Op Saterdag 12 Oktober het 'n groepie van omtrent 29 Malans op Stellenbosch byeengekom vir die 17de Malan-Saamtrek. Ongelukkig het die weer nie saamgespeel nie en het ons hier en daar natgereën. Andersinds was dit 'n baie lekker en geslaagde byeenkoms.

Hieronder volg 'n beskrywing en fotos van die byeenkoms. Kliek op die duimnaels vir 'n groter foto. Sluit die venster om terug te keer na hierdie blad.

Die verrigtinge het begin by die NG Moederkerk in Stellenbosch. Twintig jaar gelede is 'n gedenkplaat op 2 Oktober 1993 in die kerk onthul deur die Malan-Familiebond te herinnering aan die Malan-stamouers. Albei stamouers Jacques Malan (1665-1742) en Isabeau le Long (1668-1736) was Hugenote vlugtelinge wat op 4 Augustus 1688 op die barg China in die Kaap aangekom het. Hulle is albei begrawe in graf 8 langs die preekstoel.

Jacques Malan was vir baie jare lid van die Stellenbosch se kerkraad. Hy dien van 1716 as diaken en van 1724 as ouderling. Van Augustus tot Desember 1717 het hy toesig gehou oor die aanry van bouklip eh hout vir die bou van die nuwe kerk nadat die eerste kerk in 1710 afgebrand het. In 1722 het hy 'n stewige stinkhoutbalk vir die klok geskenk.

Op 2 Oktober 1993 het Mnr. Frans Malan van Simonsig-landgoed die hoofrede gevoer en die gedenkplaat onthul.

Preekstoel binne die kerk. Dis onbekend presies waar graf nr. 8 van Jacques en Isabeau is. Daar word vermoed dat die graf omtrent halfpad tussen die preekstoel en die linkerhandse pilaar en dan omtrent halfpad tussen die preekstoel en die banke voor die preekstoel is.

Die gedenkplaat wat ter herinnering aan die Malan-stamouers opgerig is. Dit lui as volg:

Hugenote stamouers

JACQUES MALAN ca. 1665 - 1742

en

ISABEAU Le LONG 1668 - 1736

Protestante Vlugtelinge vir Geloofsvryheid

Vloergraf nr. 8

Opgerig deur 'n Dankbare Nageslag

Malan-Familiebond

2 Oktober 1993

Na die verrigtinge by die kerk is die Sasol Kunsmuseum besoek wat vroeër die Bloemhof-Skool was. Skilderye van Salmon Ceasar Malan en Wendy Malan is besigtig.
Daarna is die plaas Libertas op die buitewyke van Stellenbosch besoek. Die plaas het vroeër aan Adam Tas behoort. Op 'n stadium het die plaas aan Jacobus Hermanus Malan behoort wat 'n voorouer is van Dr Hercules Malan, die huidige ondervoorsitter van die Bond. Kliek hier vir die geskiedenis van Libertas.
Gewel van die herehuis op Libertas met die datum 1771 daarop. Die huidige eienaar vermoed dat dit nie die oorspronklike gewel is nie want dit verskil van die een aan die ander kant van die huis. Volgens die eienaar is daar tekens van brandskade op die solder en moes die gewel waarskynlik op 'n stadium herbou word.
Begin van die verrigtinge binne die huis. Die voorsitter van die Familiebond, Dennis Malan, is aan die woord. Weens 'n operasie aan sy voet was sy voet in gips en moes hy met 'n rolstoel oor die weg kom.
Die mure is versier deur muurskilderye wat deur Jan Adam Hartman en sy seun geskilder is. Die skildery links is 'n selfportret van die skilder Jan Adam Hartman.
Nog een van die muurskilderye in die voorkamer. Die skilderye stel tonele uit die alledaagse lewe voor.
Een van die vertrekke in die huis.
Die huidige eienaar van Libertas, Mev. Blake, besig om die te vertel oor die plaas.
Van die buitegeboue op die plaas.

Daarna is beweeg na die Simonsig-landgoed buite Stellenbosch waar die res van die verrigtinge plaasgevind het. Op die foto links is vlnr voor, Francois Malan van Simonsig, oom Japie Malan van Silwermyn en Francois se vrou, Antoinette.

Dennis het almal verwelkom en daarna 'n boodskap van Jack Malan die Beskermheer van die bond voorgelees. Daarna het Prof Christo Viljoen 'n lesing gegee oor die 325-jarige herdenking van die koms van die Hugenote. Hy het daarop gewys dat die beginjare van die hugenote swaar was en dat daar by meer as een geleentheid geld ingesamel is om die behoeftiges te help.

Daarna is 'n baie lekker middagete genuttig. Almal was dit eens dat veral die wyn uit die boonste rakke was. Na middagete is daar geluister na 'n klankopname van die 1991-besoek in Frankryk op Monitor. Daarna het Dr Hercules Malan 'n lesing oor die Malan Voortrekkers gegee. Die enigste voortrekker afstammeling by die byeenkoms was Ds Hercules Malan van die Strand. Hy sit heel regs in die 3de ry van voor op die foto. Volgende aan die woord wat Francois Malan van Simonsig wat vertel het van die geskiedenis van Simonsig.

Laat middag is 'n besoek aan die kelders gebring waar Francois Malan die proses van wynmaak verduidelik het. Na afloop van die besoek aan die kelders het almal huiswaarts vertrek.