Deelname

Buiten om te dien op die bestuur van die Bond, hoe kan u deelneem aan die uitbouing van die Bond?

  • Bekendmaking van die Bond onder u familielede. Tans het die Bond slegs 24 opbetaalde lede van die Bond, dus het ons dringend nodig om weer familielede entoesiasties ten opsigte van die Bond te kry. U kan ons help om die Bond te bemark.
  • Aanwakkering van belangstelling in die Bond en Malan geskiedenis onder die jonger geslag. By die onlangse mondigwording van die Bond was dit opvallend hoe min mense van die jonger geslag by die 2 dae se verrigtinge was. Die toekoms van die Bond lê juis daarin om 'n belangstelling onder die jong mense te kweek.
  • U kan ons ook help met interessante artikels oor Malans wat ons kan plaas op die webwerf en in die nuusbrief.
  • U is ook welkom om vorendag te kom met idees en voorstelle hoe om die Bond verder uit te bou.