Malan Digitale Argief

Die Malan Digitale Argief (MDA) het ten doel om al die genealogiese navorsing wat oor meer as 30 jaar versamel is te digitaliseer ten einde dit maklik beskikbaar te maak vir verdere navorsing asook die bewaring van die navorsing. Papier neem baie ruimte in beslag en dit raak 'n probleem om plek te kry om dit te stoor. Die MDA kan op 'n geheuestokkie gestoor word en op meerdere plekke gehuisves word. Dit kan ook in die Internetwolk gestoor word.

Wyle Dr Hercules Malan se Malan genealogiese navorsing word tans gefotografeer en in die MDA opgeneem.

Verwysings na bv. dope, huwelike, sterfkennisse in digitale formaat sal mettertyd op die webwerf beskikbaar word. Tans word daar nog gewerk aan die bronverwysings asook die tegnologie om dit moontlik te maak.

Bv. vir Jacobus Francois Malan 1783-1863 (http://malanbond.co.za/index.php/Special_Register?soek=GenNommer&gennom=a1b6c3d9)

Doop: NGK Drakenstein Doop 1775-1785 Vol. G3/3/3 bl. 121 inskr. 2 (https://www.familysearch.org/search/film/008120997?i=483)

Sterfkennis: KAB MOOC 6/9/103:335 (https://www.familysearch.org/search/film/007844941?i=1609)

Wikitree: https://www.wikitree.com/wiki/Malan-384