Doolhoff, Bainskloof, Wellington Eienaars

Onderstaande is 'n afskrif van 'n dokument wat in die besit van Doolhoff se eienaar Mnr D M du Toit was. Die afskrif is op 5 Sept 1987 deur D G Malan (b6c3d9e5f2g4h1i5j1) gemaak.

Interessant is dat die Wellington electric light and Power Syndicate 'n aangrensende deel van Doolhoff besit het wat hulle waarskynlik vir kragopwekking gebruik het. Die lys van eienaars is nie volledig nie want daar is 'n groot tydsgaping tussen Willem Lategan en Jacobus Benjamin Retief.

 

Datum Nuwe eienaar Grootte Oordrag
1712-05-11 Jacob Potie 34 m 450 sr  
1785-10-11 Willem Lategan    
1884-04-23 Jacobus Benjamin Retief 5 m 412 sr J.J. Retief
1884-04-23 Daniel Petrus Joh. Retief 29 m 38 sr J.J. Retief
1888-09-27 Petrus Joh. Cillie 29 m 28 sr D.P.J. Retief
1896-09-08 Joh. Pet. Malan 29 m 28 sr P.J. Cillie
1896-09-08 Jac. Franc. Malan 29 m 28 sr P.J. Cillie
1902-08-28 Joh. Pet. Malan 29 m 28 sr J.P. Malan + other
1903-08-15 Jac. Franc. Malan 29 m 28 sr J.P. Malan
1906-12-31 Matthys Michiels du Toit 29 m 28 sr J.F. Malan

 

Land adjoing "Doolhoff"

Datum Grootte Oordrag Nuwe eienaar
1785-10-11 4 m 300 sr   Grant Willem Lategan
1884-04-23 4 m 300 sr J.J. Retief D.P.J. Retief
1888-09-27 4 m 300 sr D.B.J. Retief P.J. Cillie
1896-09-08 4 m 300 sr P.J. Cillie J.P. Malan
1896-09-08 4 m 300 sr P.J. Cillie J.F. Malan
1902-08-28 4 m 300 sr J.P. Malan + other J.P. Malan
       
1804-05-30 2 m 24 sr   Grant Willem Lategan
1951-10-24 2 m 24 sr   W.V.N. du Toit
       
1820-01-10 726 m 382 sr   Grant widow of W. Lategan
1884-04-23 44 m 82 sr J.J. Retief Jac. Benj. Retief
1884-04-23 682 m 300 sr J.J. Retief Dan. P. Joh. Retief
       
      985 A
1899-03-21 23 m 547 sr J.P. Malan Wel. electric light + Power Syndicate
1929-04-01 23 m 547 sr Wel. El. De Beers Cors. Miners Ltd.
       
      985 B
1902-08-28 12 m 324 sr J.P. Malan + other J.F. Malan
1906-12-31 12 m 324 sr J.F. Malan M.M. du T.