Geskiedenis

Die geskiedenis van die Bond is in kort as volg:

Op 6 Oktober 1951 het die Malans op verskillende plekke in Suid-Afrika gelyktydig bymekaar gekom om fees te vier en Malan-gedenkboek deur Jacques Malan in ontvangs te neem.

Die Bond het sy ontstaan te danke aan Dr Hercules Morkel Malan, voorheen van Bloemfontein tans Polekwane (Pietersburg) wat hom beywer het vir 'n kulturele organisasie ten einde die Malan familie bymekaar te bring. Die eerste loodsvergadering is in September 1987 te Krugersdorp belê en op 15 Desember 1989 is die Malan-Familiebond gestig.

JC (Jack) Malan van Port Elizabeth het van die begin die leisels van die Malan-Familiebond as Voorsitter en Redakteur van die Deus Arx Mea die offisiële nuusbrief oorgeneem en vir 14 jaar tot sy uittrede in 2003 uitmuntende diens aan die Malan-Familiebond gelewer. Hy word deur Hercules M Malan opgevolg en in 2006 neem die huidige voorsitter en skakelbeampte DS (Dennis) Malan die leisels oor.

Op 6 Oktober 2001 het die Malans in groot getalle in Franschhoek byeen gekom met die 50ste herdenking van die eerste en grootste saamtrek van Malans in die land.

Op 6 en 7 Oktober 2006 word die 55ste herdenking gevier ook op Franschhoek.

Mondigwording

Om die Bond se mondigwording te vier is 'n saamtrek gedurende Oktober 2010 te Franschhoek gereël. Op Vrydag 1 Oktober 2010 is Malan-plase in die omgewing van Paarl en Wellington besoek. Op Saterdag 2 Oktober 2010 is by die Hugenote Monument te Franschhoek bymekaar gekom en daarna na die Hoërskool Franschhoek skoolsaal beweeg vir die res van die vieringe.