Derde uitgawe van "Die Malans van Suid-Afrika"

Die derde uitgawe van die boek Die Malans van Suid-Afrika is in April 2018 uitgegee. Die boek kan BESTEL word by die Hugenote Vereniging deur HIER te kliek.

 

Hercules Malan Danie Malan (Stellenbosch) Danie Malan (Boksburg)

Die 3de uitgawe is die resultaat van meer as 30 jaar se navorsing deur 3 Malan navorsers nl. Hercules Morkel Malan, Daniël Gerhardus Malan en Jacob Daniël Malan.

Die boek beslaan 4 volumes.

Volume 1 handel oor die geskiedenis van die Malans en bestaan onder andere uit die volgende hoofstukke:

 • Die Malans in Piedmont
  • Die hoofstuk handel oor die algemene geskiedenis van Malans in Europa soos hulle in die vroegste dokumente voorkom en later meer spesifiek die Malans in Piedmont.
 • Die Luberon tak van die Malans
  • Die hoofstuk handel spesifiek oor die geskiedenis van die Malans in die Luberonvallei in Frankryk en waar die Malan stamvader gebore is en uiteindelik vandaan gevlug het in 1687.
 • Die Suid-Afrikaanse Malans: Jacques en sy kinders.
  • Die hoofstuk handel oor die geskiedenis van die stamvader en die eerste paar geslagte van sy nageslag.

Volume 2 bevat die volgende indekse:

 • Alfabetiese register. Alfabetiese indeks van Malan persone met volle name, jaar van geboorte, volgnommer en genealogiese nommer.
 • Register van aangetroudes. Alfabetiese indeks van aangetroudes met van, volle name, jaar van geboorte, volgnommer en voorletters van Malan eggenoot.
 • Ander indekse

Volume 3 en 4 bevat die geslagsregister van die Suid-Afrikaanse Malans. Dit bevat basies die geslagsregister soos dit op die webwerf voorkom. Klik hier om die aanlyn geslagsregister te besigtig. Om die opsoek van persone te vergemaklik is 'n volgnommer gebruik. Daar is gevind dat mense nie die genealogiese nommer verstaan nie en dit moeilik vind om persone op te spoor.

Klik hier vir 'n voorbeeld van die register en indekse.