Mallan of Malan?

Tydens die vlug van Jacques Malan en sy familielede uit Frankryk het hulle hulp ontvang het van die gemeentes in Geneve, Schaffhausen en Frankfurt-am-Main soos blyk uit die registers van daardie gemeentes. Wanneer 'n mens na die name in die register kyk dan val een ding 'n mens op en dit is dat dié van van Jacques en sy familie deurgaans in al drie registers as Mallan gespel word. 'n Ander groep Malans wat twee maande later gevlug het se van word weer deurgaans as Malan gespel. Die feit dat die van in al drie die registers as Mallan gespel is en dus deur verskillende mense laat 'n mens vermoed dat iemand in Jacques se familie geletterd moes gewees het en dat hulle hul van as Mallan gespel het. Dit kon nie Jacques gewees het nie want hy het aanvanklik dokumente aan die Kaap met 'n merk geteken. Dus was die oorspronklike spelling van ons Suid-Afrikaanse tak van die Malans moontlik Mallan gewees.

Kyk 'n mens hoe Jacques se van hier aan die Kaap gespel is vind 'n mens die volgende: Op 1 Desember 1697 en 18 Januarie 1699 waar hy as doopgetuie by twee dope in die gemeente van Drakenstein opgetree het word sy van as Mallant gespel. Die oorspronklike registers van die gemeente Drakenstein van 1691 tot 1714 het ongelukkig verlore gegaan. Die los notas wat van die voorleser Paul Roux gevind is, is moontlik deur sy seun in Frans oorgeskryf en is waaruit die twee inskrywings van Jacques as doopgetuie kom. Die spelling van Mallant is dus waarskynlik hoe Paul Roux dit gespel het. Of dit in die oorspronklike register ook so gespel is sal ons nie weet nie.

By die doop van sy dogter op 30 November 1701 vind ons die spelling as Mallang en by die doop van Catharina op 15 Mei 1707 te Drakenstein vind ons die spelling as Mallan.

By die dope van sy kinders op 19 Julie 1708 en 8 November 1710 te Kaapstad word sy van as Malan gespel.

By sy optrede as doopgetuie op 27 Mei 1725 en 29 Junie 1725 in die gemeente van Stellenbosch vind ons die spelling van Mallang.

Op 4 September 1729 as doopgetuie te Drakenstein word sy van as Malang gespel.

Dus vind ons oorwegend dat aan die Kaap Jacques se van ook met 'n dubbel-l gespel is en dat dit eers later slegs met een l gespel is. Spelling is in daardie tyd grootliks op gehoor gedoen dus gee dit 'n aanduiding van hoe die van uitgespreek is. Dus sluit die Kaapse spelling aan by die Mallan spelling in die Europese hulpregisters.

Interessant is dat die Hollandse tak van die Malans hulle van as Mallan spel. Is daar dalk 'n konneksie in die verre verlede? Y-DNA toetse mag 'n antwoord verskaf.