Navorsing

Sedert die verskyning die 3de uitgawe van die boek, DIE MALANS VAN SUID-AFRIKA, in 2018 word verdere navorsing gedoen ter aanvulling van die geslagsregister en die geskiedenis van die Malans. Die rekenaar register het intussen aangegroei tot meer as 13000 name.

U is welkom om enige bykomende inligting aan ons te stuur. Inligting kan aan die Bond se genealoog, Danie Malan, gestuur word.