Lys van Malan-Publikasies

Onderstaande poog om uiteindelik 'n volledige lys te wees van publikasies en manuskripte deur en oor Malans.

 

Barry, E C: Die Malans van Salomonsvlei. Getikte manuskrip Calitzdorp.

Booyens, Bun: Die lewe van D F Malan - Die eerste 40 jaar. Kaapstad. Tafelberg-uitgewers 1969.

Cloete, E: Die Lewe van Senator F S Malan (president van die Senaat). Johannesburg. Afrikaanse Pers-Boekhandel 1946.

Dreyer, A: Nagelatene Leerredenen van Ds. David Johannes Malan. Kaapstad 1908.

Lückhoff, A D: Pieter Malan van Namakwaland. Stellenbosch 1947.

Malan, A N: Solomon Caesar Malan, D. D., Memorials of his life and Writings. London 1869.

Malan, Alet: Jacques Malan - vanaf Mérindol of Saint-Martin? Familia 1983 p18-20.

Malan, Alet: George Stephanus Malan en sy Familie. Franschhoek. Hugenote-gedenkmuseum 1985.

Malan, C: The Life, Labours and Writings of Caesar Malan. London 1897. https://archive.org/details/lifelabourswriti00mala/page/n6

Malan, C: De vrijmachtige en heilige genade van God. Zwijndrecht. Uitgeverij Van den Berg 1988.

Malan, Etienne G., Die kerk teen Seinheuwel: Drieankerbaai 1880 tot 1980, Kaapstad: NG gemeente Drieankerbaai, Maart 1980.

Malan, F J: Jacques Malan en sy Mense naaste aan hom. Getikte manuskrip. Robertson 1994.

Malan, F S: Die Geheim van 'n Ideale Huwelik. Kaapstad 1928.

Malan, G F: Warm Harte: Die Lewensverhaal van Charlie en Christine Malan. Jeffreysbaai 1993.

Malan, H M: Familiegeskiedenis van Hercules Morkel Malan. Getikte manuskrip. Ventersdorp 1985.

Malan, H M: Die Malans van Suid-Afrika, Geskiedenis en Geslagsregister. Blyvooruitsig. Transo Pers. 1988. ISBN 0 620 12336 2.

Malan, Hercules, D G en J D: Die Malans van Suid-Afrika, Geskiedenis en Geslagsregister. Bloemfontein. CLF Drukkers. 1998. ISBN 0 620 22449 5.

Malan, Hercules, D G en J D: Die Malans van Suid-Afrika. Wellington. Grafixit. 2018. ISBN 978-0-620-77816-9 (standaard) en 978-0-620-77817-6 (luuks).

Malan, H V de Mérindol: The Malan de Mérindol. London. Privately printed 1863. Reprinted Lissabon 1969.

Malan, Hercules: Die Malan Album, Biografiese Woordeboek van Suid-Afrikaanse Malans. Pietersburg 2011. BSB Drukpers BK. ISBN 978-0-620-50548-2.

Malan, Hercules: Familiegeskiedenis van Hercules Morkel Malan. Getikte manuskrip. Ventersdorp 1985.

Malan, Hercules: Antoine Malan van Luserna - Voorouer van die Suid-Afrikaanse Malans? Familia XXIX/1992 no 2.

Malan, J. C. (red): Profiel van 'n Hugenote-stamvader. Linton Grange. Die Malan-familiebond 1994. (PDF)

Malan, Jacques: Die Malan-gedenkboek. Johannesburg. Voortrekkerpers 1951.

Malan, Jacques: Familie-album en Geslagsregister van Daniel Malan (1799-1881) van Brandbach, Transvaal. Pretoria. Privaat gedruk 1971.

Malan, Jacques: Malan-register. Handgeskrewe manuskrip. Pretoria 1950.

Malan, Jean: Familieregister van die Malans van (veral) die Oos-Kaaplandse Tak en in besonder die distrikte Adelaide en Fort Beaufort. Getikte manuskrip. Stellenbosch 1985.

Malan, Jëan: Die Malans: Verspreiding deur die R.S.A. en S.W.A. Getikte manuskrip, Stellenbosch, 1988.

Malan, Jëan: Johannes Nicholas (Nico) Malan - Administrateur van Kaapland: 1960 - 1970. Getikte manuskrip, Stellenbosch 1988.

Malan, M A: Stories van ons eie en ook van ander lande. Maskew Miller Beperk, Kaapstad.

Malan, P C: Paul Coetzer Malan. Getikte manuskrip. Pretoria 1987.

Malan, S I: Die Groenbergskool - Die Malan-verbintenis. Port Elizabeth. Die Malan-Familiebond 1993.

Malan, S I: Die Vondeling Malans. Pretoria. Aristo Pers 1993. ISBN 0 620 16526 X.

Malan Monitor, The... (Newsletter of the John Daniel Malan Family Organization). 1979-1997.

Pieterse, H J C: Oorlogsavonture van Genl. Wynand Malan. 1946.

Pretorius, Gert: Die Malans van Môrewag. 1965.

Thom, H B: Dr Malan se Familie. Die Huisgenoot 25 Mei 1951.

Walker, Olivier: Sailor Malan. 1953.