Publikasies

Die volgende publikasies kan by die Voorsitter bestel word:

 

Internasionale Malan Reünie 2000 in (A/E) teen R100.

Malan Memorial Book (E) teen R120.

Het Familiewapen (Nederlands) teen R50.

Malan Video (A) teen R110.

Escape of Jacques Malan (E) teen R100.

Dr D F Malan (Pamflet - A) teen R15.

 

Die volgende publikasies kan by die Voorsitter bestel word:

Die Malan-Gedenkboek (A) prys onbekend.

 

E-Boeke

Die volgende boeke kan in elektroniese formaat afgelaai word:

Profiel van 'n Hugenote-Stamvader (PDF)

 

Sleutel: A = Afrikaans, E = Engels

Bogenoemde pryse sluit nie posgeld in nie.