Malan-Geslagsregister soos op 9.11.2023

a1b3c3d3e2f2g12h2

a1b3c3d3e2f2g12h2i1 γ37 Hercules Morkel "Hercules"
* Kaapstad 13.8.1952 ≈ NGK Stellenbosch 19.10.1952 † Mauritius 24.5.2019; kankerspesialis. Skrywer van "Die Malans van Suid-Afrika" x ******

a1b3c3d3e2f2g12h2i1j1 γ38 ******

a1b3c3d3e2f2g12h2i1j2 γ39 ******

a1b3c3d3e2f2g12h2i1j3 γ40 ******

a1b3c3d3e2f2g12h2i1j4 γ41 ******