Malan-Geslagsregister

a1b3c3d3e2f2g12h2

a1b3c3d3e2f2g12h2i1 (R37) Hercules Morkel "Hercules"
* Kaapstad 13.8.1952 ≈ NGK Stellenbosch 19.10.1952 † Mauritius 24.5.2019; kankerspesialis. Skrywer van "Die Malans van Suid-Afrika" x ******

a1b3c3d3e2f2g12h2i1j1 (R38) ******

a1b3c3d3e2f2g12h2i1j2 (R39) ******

a1b3c3d3e2f2g12h2i1j3 (R40) ******

a1b3c3d3e2f2g12h2i1j4 (R41) ******