Malan-Geslagsregister

a1b6c3d9e5f2g4h1

a1b6c3d9e5f2g4h1i2 (R772) Alida Maria "Alma"
* Paarl 15.11.1925 ≈ NGK Noorder-Paarl 23.12.1925 † Paarl 26.6.2020; werk by Afrikaanse Taal museum, Paarl x Noorder-Paarl 22.3.1951 Christiaan Bernard "Chris" Burgers * Airlie 17.7.1917 † Paarl 21.6.1998 Ω Paarl-Strooidakkerk; fotograaf, Paarl s.v. Christiaan Johannes Burgers en Emanuëla Hoffman