Malan-Geslagsregister soos op 9.11.2023

a1b6c5d6e1f5g10

a1b6c5d6e1f5g10h3 γ6606 Jacob Daniël "Danie"
* Kroonstad 26.7.1942 ≈ NGK Kroonstad 4.10.1942 † Boksburg 14.7.2021; gehaltekontroleur. Medeskrywer van "Die Malans van Suid-Afrika". Ongetroud