Malan-Geslagsregister

a1b6c5d6e1f5g10

a1b6c5d6e1f5g10h3 (R6606) Jacob Daniël "Danie"
* Kroonstad 26.7.1942 ≈ NGK Kroonstad 4.10.1942 † Boksburg 20.7.2021; gehaltekontroleur. Medeskrywer van "Die Malans van Suid-Afrika". Ongetroud