Stamvader, Jacques Malan, as doopgetuie

Die stamvader, Jacques Malan, was getuie by 'n paar dope.

Op 1 Desember 1697 by die doop van Elisabet Malherbe te Drakenstein.

Op 18 Januarie 1699 by die doop van Johanna Jourdan te Drakenstein.

Op 20 Mei 1725 by die doop van Jacobus Jordaan te Stellenbosch.

Op 29 Junie 1725 by die doop van sy kleindogter, Maria Malan, te Stellenbosch. Die ander getuie was sy vrou, Elisabeth le Long.

Op 4 September 1729 by die doop van Johannes Lodewijk Jordaan te Drakenstein. Die ander getuie was sy vrou, Elisabeth le Long.