Stamvader, Jacques Malan, se DNS profiel

Die manlike DNS (deoksiribonukleïensuur) profiel van die Suid-Afrikaanse Malan stamvader, Jacques Malan, kan afgelei word deur die Y-DNS profiele van sy afstammelinge met mekaar te vergelyk. Uit die 11 Malans wat sover getoets is kan die volgende Y-DNS profiel vir die stamvader saamgestel word. Die toets wat gebruik is, is die standaard 111 Y-STR merker Y-DNS toets wat deur Family Tree DNA gedoen word. In die tabel hieronder volg die merkers  genommer vanaf 1 tot 111. Onder die nommer verskyn die merkernaam en die waarde van die merker. Bv. vir nommer 1 is die merkernaam DYS393 en die waarde 13.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385a DYS385b DYS426 DYS388 DYS439 DYS389i DYS392 DYS389ii
13 24 14 10 11 15 12 12 12 13 13 29
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
DYS458 DYS459a DYS459b DYS455 DYS454 DYS447 DYS437 DYS448 DYS449 DYS464a DYS464b DYS464c DYS464d
16 9 9 10 11 25 14 19 32 15 15 17 17
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
DYS460 Y-GATA-H4 YCIIa YCAIIb DYS456 DYS607 DYS576 DYS570 CDYa CDYb DYS442 DYS438
11 10 19 23 15 14 18 17 37 38 13 12
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
DYS531 DYS578 DYF395S1a DYF395S1b DYS590 DYS537 DYS641 DYS472 DYF406S1 DYS511
11 9 15 16 8 10 10 8 10 10
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
DYS425 DYS413a DYS413b DYS557 DYS594 DYS436 DYS490 DYS534 DYS450 DYS444 DYS481 DYS520 DYS446
12 22 23 16 10 12 12 14 8 12 22 20 13
61 62 63 64 65 66 67
DYS617 DYS568 DYS487 DYS572 DYS640 DYS492 DYS565
12 11 13 11 11 14 12
68 69 70 71 72 73 74 75
DYS710 DYS485 DYS632 DYS495 DYS540 DYS714 DYS716 DYS717
35 15 9 16 13 26 26 19
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
DYS505 DYS556 DYS549 DYS589 DYS522 DYS494 DYS533 DYS636 DYS575 DYS638
12 11 13 12 12 9 12 12 10 11
86 87 88 89 90 91 92 93
DYS462 DYS452 DYS445 Y-GATA-A10 DYS463 DYS441 Y-GGAAT-1B07 DYS525
11 30 12 13 24 13 10 10
94 95 96 97 98 99 100 101 102
DYS712 DYS593 DYS650 DYS532 DYS715 DYS504 DYS513 DYS561 DYS552
20 15 19 13 23 17 12 15 24
103 104 105 106 107 108 109 110 111
DYS726 DYS635 DYS587 DYS643 DYS497 DYS510 DYS434 DYS461 DYS435
12 23 18 10 14 17 9 13 11

Halpogroep

Uit die Y-700 toetse wat op 'n paar Suid-Afrikaanse Malans gedoen het is vasgestel dat Jacques Malan tot die R-FT107013 Y-DNS halpogroep behoort. Verdere toetse kan dit moontlik verander.

Meer spesifiek vanaf R-U152 in die Y-DNS boom is die merkers soos op 28 Junie 2021: R-U152 → R-Z56 → R-BY3548 → R-Z43 → R-Z46 → R-Z48 → R-CTS12976 → R-FT107013.

Die meer volledige merkers is: R-M207 → R-M173R-M343R-L754R-L389R-P297R-M269R-L23R-L51R-P310R-L151R-P312R-ZZ11R-U152 → R-Z56 → R-BY3548 → R-Z43 → R-Z46 → R-Z48 → R-CTS12976 → R-FT107013.

DNS toetse op die Engelse en VSA Malans het getoon dat hulle van dieselfde tak afstam: Hulle het alreeds 'n paar duisend jaar gelede by R-ZZ11 in die Y-DNA boom van die Suid-Afrikaanse Malans vertak. Die Engelse en VSA Malans is dus nie familie van die Suid-Afrikaanse Malans binne die tydvak waar die gebruik van vanne in algemene gebruik gekom het nie.

Die Engelse en VSA Malans se merkers is as volg: R-ZZ11R-DF27R-Z195R-Z209R-FGC83504R-ZZ40_1R-S21184R-S19290R-S16785R-Y16854R-FTA9580

Die Czechiese Malans se merkers is as volg: R-L151R-U106R-Z2265R-BY30097R-Z381R-Z301R-L48

Die een Nederlandse Malan wat getoets is het heeltemal in 'n ander haplogroep geval so dit wil voorkom of hulle baie ver in die Y-DNA boom van die Suid-Afrikaanse Malans verwyder is. 'n Mens sal egter nog 'n Nederlandse Malan moet toets om te sien of hy dieselfde uitkom.

Dit wil dus voorkom of die Suid-Afrikaanse Malans nie vanaf Piedmont in Italië is nie maar van elders na die Luberonvallei in Frankryk getrek het. Dit kan vanaf Dauphine of elders in Provence in Frankryk wees.

Spesifieke merkers

Onder R-U152 (waaronder R-FT107103 val) vind 'n mens twee groepe waar die DYS492 merker 12 is en die ander groep waar dit 14 is. Slegs omtrent 10% van R-U152 positiewe mense behoort tot die 14 groep. Jacques behoort tot daardie groep. Die mutasie vanaf 12 na 14 het omtrent 3000 jaar gelede plaasgevind.

Mutasies

As 'n mens die teoretiese Y-DNS profiel van Jacques vergelyk met sy afstammelinge kan 'n mens uit die merkers wat met syne verskil bepaal tot watter tak 'n bepaalde mutasie behoort. Uit die Y-DNS van die Malans wat tot dusver getoets is die mutasies per tak soos hieronder in die tabel aangedui. Aangesien slegs 11 Malans tot dusver getoets is kan slegs 'n growwe verdeling gemaak word. Gemiddeld kom daar by 1 uit 500 generasies 'n mutasie voor. Met 111 merkers is die kans vir 'n mutasie 100*(1 - (499/500)111) = 19.9%. Daar sal dus by ongeveer 20% van geboortes 'n mutasie voorkom. Sover dui die analise daarop dat daar by Jacques se seun David geen mutasies plaasgevind het nie. Meer toetsing in die b3-tak is nodig om te bepaal of daar by Jacques se seun Daniel enige mutasies was of nie. Sover is daar nog geen Malans in die b6c7 en b6c9 takke getoets nie.

Tak DYS481 DYS525 DYS710 DYS464a DYS540 DYS589 CDYb DYS522 CDYa DYS447 DYS464c DYS643 DYS714 DYS442 DYS485 DYS650
a1 Jacques * 22 10 35 15 13 12 38 12 37 25 17 10 26 13 15 19
b3 (Daniel tak) 24 11 34 15 13 12 38 12 37 25 17 10 26 13 15 19
b6 David * 22 10 35 15 13 12 38 12 37 25 17 10 26 13 15 19
b6c3 Jacobus Johannes * 22 10 35 14 12 11 38 12 37 25 17 10 26 13 15 19
b6c3d6 (Daniel Johannes tak) 22 10 35 14 12 11 38 12 37 25 17 10 26 13 15 19
b6c3d9 Jacobus Francois * 22 10 35 14 12 11 38 12 37 25 17 10 26 13 15 19
b6c3d9e3f3 (David Johannes tak) 22 10 35 14 12 11 39 13 37 25 17 10 26 13 15 19
b6c3d9e5 Daniel Gerhardus * 22 10 35 14 12 11 38 12 37 25 17 10 26 13 15 19
b6c3d9e5f2 Daniël Benjamin Gerhardus * 22 10 35 14 12 11 38 12 37 25 17 10 26 13 15 19
b6c3d9e5f3 (Gabriel Daniel tak) 22 10 35 14 12 11 38 12 38 26 17 10 26 13 15 19
b6c4 (Daniel tak) 22 10 35 15 13 12 38 12 37 25 16 9 27 13 15 19
b6c5 (David tak) 22 10 35 15 13 12 38 12 37 25 17 10 25 12 14 18
b6c7 (Stephanus tak) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
b6c9 (Jacob tak) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* = afgeleide Y-DNS vanaf sy afstammelinge, dus die persoon se Y-DNS is nie getoets nie.