Nageslag verdeling

Uit die rekenaarregister kan 'n mens bepaal wat die bydrae van elke manlike lid tot die Malan nageslag is.

Net twee van die stamvader, Jacques, se seuns naamlik Daniel en David het 'n nageslag gehad. Hulle bydrae word in onderstaande tabel aangedui.

Genealogiese nommer Naam Aantal Persentasie
a1b3 Daniel 175 1.6
a1b6 David 10765 98.4

Uit bostaande tabel blyk dit dat meer as 98% van Malans vanaf David afstam en minder as 2% vanaf Daniel.

 

Nageslag van Daniel Malan

Genealogiese nommer Naam Aantal Persentasie
a1b3c3 Jacobus Hermanus 93 0.9
a1b3c4 Daniel Wynand 28 0.3
a1b3c5 Hercules Adriaan 1 0.0
a1b3c8 David 5 0.0
a1b3c10 Jacobus 35 0.3

 

Nageslag van David Malan

Genealogiese nommer Naam Aantal Persentasie
a1b6c3 Jacobus Johannes 2912 26.6
a1b6c4 Daniel 4397 40.2
a1b6c5 David 2674 24.4
a1b6c7 Stephanus 72 6.6
a1b6c9 Jacob 701 6.4