Afkortings

Die volgende afkortings word in die geslagsregister gebruik:

* gebore
gedoop
oorlede
Ω begrawe
ω veras
x getroud
xx weer getroud
æ gemeenskap met gevolglike nageslag
÷ geskei
ca circa, ongeveer
dist. distrik
d.v. dogter van
s.v. seun van
wed weduwee
PN naam onbekend
NN van onbekend
NGK Nederduits Gereformeerde Kerk
GK Gereformeerde Kerk
HK Hervormde Kerk

Nommeringstelsel

Die register gebruik die nommeringstelsel van de Villiers. Die eerste geslag word met a genommer, die tweede met b, ens. Bv. a1b1 is die 1ste kind van a1, a1b2 die 2de kind van a1, ens. Die 1988 en 1998 uitgawes van die register het 'n gewysigde vorm van die de Villiers nommeringstelsel gebruik. Waar die ou nommeringstelsel van de Villiers verskil is dat die 10de kind met A genommer word, die 11de met B, ens. Dus die 10de kind van a1 se nommer sal a1bA wees wat dieselfde as a1b10 in die de Villiers stelsel is. Met die 2018 uitgawe van die register is dit egter uitgefaseer.