Doopinskrywings van stamvader, Jacques Malan, se kinders

Die stamvader, Jacques, se kinders is te Stellenbosch, Kaapstad en Drakenstein gedoop. Ongelukkig het die amptelike dokumente van die gemeente Drakenstein vir die tydperk 1691 tot 1714 weggeraak. Doopinkrywings vir die tydperk is later saamgestel uit los dokumente wat gevind is maar derhalwe is dit onvolledig. Die gevolg is dat baie doopsinkrywings vir die tydperk verlore is. Hieronder is afbeeldings van die doopinskrywings wat behoue gebly het.

Jacobus, is gebore op 2 Julie 1700. Sy doopsinskrywing is weg of hy is oorlede voor hy gedoop is aangesien ons nie weet wanneer hy oorlede is nie. Ons weet wel dat hy jonk oorlede is.

Elisabeth Anna, is gebore op 30 November 1701. Sy is gedoop te Stellenbosch op 22 Januarie 1702. Die getuies by haar doop was Daniel Hugo en sy vrou Anna Rousseau.

Daniel, is gebore op 11 September 1703. Sy doopinskrywing is weg, dus is hy waarskynlik te Drakenstein gedoop.

Maria, is gebore op 6 April 1705. Haar doopinskrywing is weg en dus is sy waarskynlik te Drakenstein gedoop.

Catharina, is gebore op 20 Maart 1707. Sy is gedoop te Drakenstein op 15 Mei 1707. Die getuies by haar doop was Pierre Joubert en Claudine Lombard.

David, is gebore op 19 Julie 1708. Hy is gedoop te Kaapstad op 2 September 1708.

Jacobus, is gebore op 8 November 1710. Hy is gedoop te Kaapstad op 14 Desember 1710. Die getuies is Jacobus van der Heyden en sy vrou Abigail Vroom. Jacobus was die latere eienaar van Lourensford en dit kom voor dat Jacques hom moes geken het voor Jacques die plaas Morgenster in 1711 gekoop het.